Tilbage til brolæggernes forside
Tilbage referenceoversigten
[Billede af firmalogo]
 
Udvalgte referencer side 12
 

<< side 11d - side 13 >>

Udstykning i Faxe
 

Kløvet granitkantsten. Fortov af 2 rækker fliser med chaussesten.

<< side 11d - side 13 >>