Til forsiden

Udvalgte referencer

Vi har samlet et lille udvalg af de projekter vi har udført
 indenfor de sidste par år. Klik på billederne nedenfor
 for at se billeder af de enkelte projekter.
 

[Billede af firmalogo]

 

Gårdsplads og terrasse i rådhusforband.
Granittrappe i brosten og chausser.

Indkørsel med IBF Nybrosten

Forhave med Holmegaardssten. Sti med SF-sten.

Indkørsel: Afgravning af jord, lægning af stabilbund og lægning af IBF Holmegaardsten.

Gårdhave med IBF Kvadratsten

Indkørsel af Holmegårdsten.

Indkørsel af 30*60 fliser med bånd af chaussesten. Tilslutning af eksisterende fliser.

Belægning med Holmegaardsten rundt om hus med trappe i Holmegaard Rugbrød.

Holmegårdsten i rødmix lagt i sildeben.

Plads i SF sten

Danasvej, København. Renovering af fortov i forbindelse med anlæg af cykelsti.

Udstykning, Faxe. Kløvet granitkantsten. Fortov af 2 rækker fliser med chaussesten.

Udstykning, Hårlev.

Omsætning af brosten